Sunday, 14 July 2013

Blue day

   Hello girls!
  Here's my idea of ​​a lovely quiet day for a walk. High heels are definitely my weakness, but there are days when you just need to feel steady and secure on the ground. I love this trend of short shorts this summer, and I would say that this is definitely one of my favorite purchases of the season!
...........................................................................
    Здравейте, момичета!
 Ето каква е представата ми за един спокоен прекрасен почивен ден за разходка. Високите токчета определено са ми слабост, но има дни, в които просто трябва да се почувствам стабилно стъпила на земята. Обожавам тази тенденция на късите панталонки това лято и бих казала, че това е определено една от любимите ми покупки за сезона!

Saturday, 13 July 2013

Fresh drinks      Hi, everyone!
   For some time my boyfriend and I tried to find a substitute for soft drinks, which as everyone knows are particularly harmful. So, we started to make juice from various fruits and combine them with carbonated water. You should know that the cocktails we end up making are delicious and it's really nice to drink something without chemical dyes!
   Today,  our choice is making juice from watermelon.
..............................................................................................
    Здравейте!
  От известно време с приятеля ми решихме да намерим заместител на безалкохолните напитки, които, както всички знаят, са особено вредни. Затова ние започнахме да си приготвяме пресен сок от различни плодове, който комбинираме с газирана вода. Трябва да знаете, че се получават много вкусни напитки и чувството да пиеш нещо без оцветители е наистина приятно!
  Днес изборът ни е със сок от диня.

Thursday, 4 July 2013

Dolly Dress    Last few days were too cold for the summer. I just didn't know what to wear, so today its finaly hot again and I'm happy to walk in my dress. Sometimes I think that such a dolly outfit is to much for a 22 year old girl, however I feel very comfortable in it
.......................................................................................................
    Последните няколко дни бяха прекалено студени за лятото. Просто не знаех какво да си облека,  но от днес е горещо отново, затова съм особено щастлива че пак мога да нося роклите си. Понякога си мисля, че по-кукленските тоалети вече не прилягат на 22-те ми години, но може би е просто предразсъдък. Какво пък, аз се чувствам особено комфортно облечена така!

Cute Hairstyles

 
    For a long time I didn't dare to make serious changes in my hairstyle, but it's really tiring to wear it  free. I want to mention that to have long thick hair in the summer is hell! So, if you have the same problem, here's a few ideas how to have a beautiful hairstyle and to feel comfortable at the same time!
.......................................................
  От много време не смея да правя сериозни промени в прическата си, но е истински ад да нося косата си пусната. Държа да вметна, че да имаш дълга и гъста коса през лятото си е истински ад! Затова, ако имате същия проблем, представям ви няколко идеи как да имате красива прическа и да се чувствате комфортно с нея в същото време!