Sunday, 11 November 2012


Do It Yourself :White bracelet
Направи си сам: Бяла гривна


        Hi, girls,
  I'm so happy to share with you my new rubric "Do it yourself". I like to do different things by myself and I will show you how to make very interesting and easy accessories.
  Today I’ll present  you this white bracelet. It’s so easy and you can prepare it for few minutes.
       Здравейте, момичета, 
  Много съм щастлива да споделя с вас моята нова рубрика " Направи си сам".Аз обичам да изработвам различни неща и в тази рубрика ще ви показвам как да си направите много интересни и лесни аксесоари.
  Днес ви представям тази бяла гривна. Тя се изработва много лесно и можете да си я направите само за няколко минути.
      
  
What you need:
1. scissors
2.black lace
3. white ribbon
4. beads
5. needle and thread (it helps to thread the beads)

Какво ви трябва:
1. ножица
2.черна дантела
3.бяла панделка
4.мъниста
5. игла и конец (помагат за нанизване на мънистата)
Step. 1 You need as many beads, as you can wrap around your wrist.
Стъпка 1: Нуждаете се от толкова мъниста, колкото да обхванат цялата ви китка.Step 2: After you thread the beads, you need to do а knot at each end of the bracelet.
Стъпка 2: След като нанижете мънистата, направете по 1 един възел в двата края на гривната.


Step 3: Tie the black lace to the ribbon.
Стъпка 3: Завържете черната дантела за сатенената лента.

And your new bracelet is ready. I hope you enjoy it!

И новата ви гривна е готова. Надявам се, че ви харесва!

No comments:

Post a Comment