Tuesday, 25 June 2013


New in:Flower necklace
       Like I already said, flowers are my new passion for this summer, so here it is - my new necklace from Terranova! Very soon I 'll show you how it looks with outfit! :}}
.................................................
          Както вече споменах, цветята са новата ми мания за това лято, затова днес ви представям новото ми колие от Teranova!  А много скоро ще ви покажа и как го съчетавам! :}}

1 comment: